Lejon - Mycket fakta och information om Lejon
Asiatiska Lejon

Asiatiska Lejon

Det asiatiska lejonet är mycket hotat som art. Det anses finnas mellan 200-400 vilda asiatiska lejon kvar i världen. De allra flesta finns i Indien i delstaten Gujarat.Asiatiskt Lejon vs. Afrikanskt Lejon

Asiatiskt Lejon vs. Afrikanskt Lejon

Det asiatiska lejonet är mycket likt det afrikanska lejonet, både till storlek, styrka och utseende.

Jakt på asiatiska lejon

De asiatiska lejonen har jagats mycket hårt men skyddas i nu kraftfullt i Indien. Arten har vuxit något men har problem med inavel och är långt ifrån livskraftig.