Lejon - Mycket fakta och information om Lejon
Lejonflockar

Lejon

En lejonflock består normalt av en grupp lejonhonor och deras ungar. Det finns normalt en lejonhane som är far till alla lejonungarna i flocken. En lejonflock kan bestå av 10-30 lejon där alla är släkt med varandra.

När lejonhanarna är omkring 2-3 år tvingas de lämna flocken och får leva tillsammans med ett par andra utstötta lejonhanar

När en ensam lejonhane träffar på en lejonflock kan lejonhanen utmana ledarlejonet genomstrid. Om ledarlejonet förlorar den ofta mycket hårda striden förskjuts lejonet och tvingas leva ensam och ofta dör lejonet av skadorna eller av svält.

Det nya ledarlejonet dödar ofta alla lejonungarna för att snabbar kunna para sig med honorna och föra sina egna gener vidare.